RichiestaPrenota

Tutte le strade…

…portano al Rieser a Pertisau

Da sud: Brennero – Innsbruck – uscita Wiesing – Maurach – Pertisau

Da ovest: Arlberg – Innsbruck – uscita Wiesing – Maurach – Pertisau